انتخاب فولاد ابزار

میلگرد فولاد فنری

اصولا برای انتخاب فولاد بزار مناسب جهت مصرف دریک کاربرد معین، لازم است خواص متالورژیکی  فولاد با شرایط کاربری آن در نظر گرفته شود. با وجودی که برای یک کاربرد معین،از فولادهای مختلفی میتوان استفاده نمود، ولی طول عمر یک ابزار ساخته شده ازفولادهای مختلف یکسان نمیباشد. برای انتخاب فولاد مناسب، لازم است عواملی نظیر طول عمرابزار، سهولت تولید و قیمت تمام شده ابزار را درنظر گرفت.

 جهت پیش بینی طول عمر ابزار لازم است خواص اصلی فولادهای ابزار، مانند چقرمگی، مقاومت در برابر سایش و حفظ سختی در دمای بالا را که در تعیین طول عمر ابزار بسیار حائزاهمیت می باشند، بمنظور انتخاب روش ساخت، لازم است عواملی نظیر قابلیت براده برداری، فرآیندی سختکاری و قیمت فولاد ابزار را درنظر گرفت.

1. انتخاب فولادابزار برای سکه زنی

در عملیات سکه زنی سرد، حرکت لایه سطحی فلز، بسیارمحدود است. تغییرشکل پلاستیکی، سایش و ترک، جزءعوامل مهم در تخریب قالبهای سکه زنی میباشند.اگر قالبها تحت فشارباشد، بویژه در هنگام کار بر روی قطعات کوچکی که دارای اشکال هندسی پیچیده میباشند، امکان تغییر شکل قالبها وجود دارد و اگر قالبها تحت فشار کم باشند، سایش در قالبها رخ میدهد.

2. انتخاب فولاد ابزارقالبهای سمبه ماتریس

کاربرد فولادهای ابزار در ساخت قالبهای سمبه ماتریس، بسیار وسیع بوده و انتخاب فولاد مناسب برای یک قالب سمبه ماتریس، به نوع فلز تحت برش، مقدارتولید، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش بستگی دارد. از میان فولادهای مختلفی که برای ساخت قالبهای سمبه ماتریس مورد استفاده قرار میگیرند، W1,O1,A2,S5,D2,D4 بیشترین استفاده را دارد. البته اگر ضخامت فلز تحت برش بیشتر از15 باشند D2 لازم است که قالب از چقرمگی بالایی برخوردار باشد که در مقابل فشار وارده، ترک برندارد. به همین دلیل در این موارد که چقرمگی اهمیت زیادی دارد، بجای استفاده ازفولاد برای ساخت قالب استفاده می شود. S5,A2 ازفولادهای D2

اگراندازه قالب کوچک باشد، از فولادW1 استفاده می شود و اگر قالب برای برش عرض بیشتر75mm بکار رود، لازم است ازفولادهای D4,D2,A2 استفاده گردد.

3. انتخاب فولاد ابزار برای ساخت قالبهای پیچ بری

بمنظورمقاومت در برابر سایش و نیروهای وارده به هنگام پیچ بری، لازم است که قالب پیچ بری سخت بوده و درعین حال از چقرمگی مناسبی نیز برخوردار باشد.اصولا تخریب این قالبها بصورت شکستن تاج پیچ قالب بوده که در نتیجه محصول بهتر، قالبها را بایستی درست نصب نموده و سرعت پیچ بری باید مناسب باشد. فولادهای A2,D2,M2 برای ساخت قالبهای پیچ بری بکارمیروند که در این میان فولاد D2 استفاده بیشتری دارد. طول عمر قالبهای ساخته شده از فولادهای D2,M2 تقریبا یکسان بوده ولی طول عمر قالبهای ساخته شده ازفولاد A2، تقریبا 10%کمتراز فولاد D2 می باشد.

4. انتخاب فولادابزاربرای ساخت تیغه های قیچی

عملیات برش، روی فلزات سرد و گرم از ضخامت کمترازmm1 تا حدود150mm صورت می گیرد. فولادهای مختلف نظیرW1,L6,O1,S2,A2,D2,H11 برای ساخت تیغه های قیچی بکار میروند. عوملی مانند ترکیب شیمیایی فلز تحت برش، ضخامت و مقدار تولید، نقش بسزایی در انتخاب فولاد مناسب جهت ساخت تیغه های قیچی دارند.

نوع ماشین قیچی (قیچی های سه وشش متری) وطول تیغه های قیچی نیز از دیگر عوامل مهم درانتخاب نوع فولاد میباشند.

میزان سایش تیغه قیچی (قیچی سرد) بستگی به میزان کربن و سختی تیغه قیچی دارد.

در شرایط یکسان، میزان سایش در تیغه قیچی با سختی HRc44، سه برابر تیغه قیچی با سختی HRc54 می باشد. ولی هنگام برش فلزات ضخیم، مخصوصا در قیچی های شش متری، بمنظورجلوگیری ازشکست تیغه ها،لازم است سختی تیغه قیچی کمتر و چقرمگی آن بیشتر باشد. برای برش ورقهای ضخیم تر(mm20-25)، لازم است از فولادهای با چقرمگی بالاتر استفاده نمود. برای برش چنین ورقهایی مخصوصا در قیچی های شش متری، ازفولادهای H11 ,S2 استفاده میشود. چون مقاومت به سایش فولاد S2 کمتر میباشد، ازفولادH11 استفاده میکنند.فولاد S2 بیشتر درقیچی های پنج وهفت کاره بکار میرود.

کاربردتولید محدودتولید انبوه
فلزات غیرآهنی وآهنهای با ضخامت تا mm12
 
W1O1
ورقهای با 0.3%Cوضخامت حداکثرmm12L6D2
ورقهای فولادهای کربنی تا 0.35%Cفولادهای کم آلیاژ
وفولادهای زنگ نزن آستنیتی با ضخامت mm12-20
S2A2
ورقهای ضخیم (mm20-25)ازفولادهای کربنی تا
0.35%C فولادهای کم آلیاژوفولادهای زنگ نزن آستنیتی
S2H11

5. انتخاب فولاد ابزار برای اکسترود سرد

فرآیند اکسترود به معنی شکل دادن فلزاز طریق سیلان میباشد. سیلان فلز در اثر اعمال فشار که ممکن است مستقیم یا معکوس باشد، صورت میگیرد.

استحکام فشاری برای اکسترود فلزات نرم نظیرآلومینیم، روی و…، سمبه را ازفولاد A2 و قالب را از فولاد D2 میسازند. برای اکسترود فلزات سخت تر نظیر برنز و فولاد،

چقرمگی زیاد قالب، مدنظر بوده و در چنین قالبهایی از فولاد A2 برای ساخت سمبه و فولاد H11 برای ساخت قالب استفاده میشود.

6. انتخاب فولاد برای اکسترود گرم

فرآیند اکسترود گرم شامل سیلان بیلت گرم از طریق اعمال فشار در قالب میباشد.

محصولات فرآیند اکسترود میتوانند توخالی یا توپربوده و سطح مقطع آنان گرد یا با اشکال هندسی پیچیده باشد.

قالبهای اکسترود گرم در شرایطی که دما، فشار و سایش زیاد است کار کرده و تخریب در اینگونه قالبها به صورت سایش و شکست می باشد. دمای بیلت، ترکیب شیمیایی فلز تحت اکسترود، شکل قطعه تحت اکسترود، سختی سطحی قالب، سرعت عمل اکسترود و شرایط خنک کاری، از جمله عوامل موثر در طول عمر قالبهای اکسترود گرم میباشند.

7. انتخاب فولاد برای قالبهای دای کاست

خواص ضروری برای انتخاب فولاد دای کاست، میتوان مقاومت در برابر شوک حرارتی و نرم شدن در دمای بالا را نام برد. مقاومت در برابر نرم شدن برای مقاومت عمل سایشی مذاب در حین تزریق با سرعت زیاد، ضروری است.

خواص سختکاری، مقاومت در برابر ترک خوردگی در دمای بالا، قابلیت ماشینکاری و جوشکاری نیز از جمله عواملی است که در انتخاب فولاد قالب دای کاست میباشد.

با افزایش دمای مذاب تزریقی، از فولادهای پرآلیاژتر برای ساخت قالب استفاده میکنند.

میلگرد فولاد فنری

فیدار مهام پیشرو

ورق فنری بهلر

میلگرد فولاد فنری

×

سلام!

برای چت در واتس اپ بر روی گزینه پشتیبانی کلیک نمایید و یا درصورت تمایل می توانید به آدرس info@Bohlerco.com  ایمیل ارسال نمایید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟