فولاد ابزار کم آلیاژ

فولاد ابزار گرم کار

فولادهای ابزار سردکار

فولاد ابزار کم آلیاژ

فولاد ابزار کم آلیاژ (گروه L)

میزان کربن در فولادهای این گروه نسبتا بالا بوده و کرم، عنصرآلیاژی اصلی می باشد.

درحقیقت خواص فولادهای ابزار کم آلیاژ، شبیه فولادهای گروه W بوده و به منظورافزایش عمق سختی پذیری، بعضی ازعناصر مانند کرم، مولبیدن و وانادیم در این فولادها وجود دارند.

نیکل به منظور افزایش چقرمگی و بهبود عمق سختی پذیری فقط در فولاد نوع L6 افزوده میگردد.عموما این نوع فولادها را در روغن سختکاری نموده و قابلیت حفظ ابعاد هنگام سختکاری، در این  فولادها در حد متوسط می باشد.

کرم و کربن، عناصرآلیاژی اصلی در فولادهای L1 بوده و میزان کرم نسبت مستقیم به عمق سختی پذیری مورد نظر دارد. میزان کربن و کرم در فولادهای L2 وL3، کمتراز L1 بوده ولی وانادیم در این فولادها افزوده می شود (درL1، وانادیم وجود ندارد)

سختکاری

دمای سختکاری این فولادها 815c- 780c بوده و سپس قطعات در روغن، خنک می شوند. در مورد مقاطع با ضخامت بیش از50mm، قطعات در آب خنک می شوند.

تمپر

انتخاب دمای تمپر، جهت دستیابی به حداکثر خواص سختی و چقرمگی تعیین می شود.

ترکیب شیمیایی و کاربرد فولادهای ابزار گروه ( L)

فولاد ابزار کربنی

https://bohler-co.com

https://bohlerco.com

×

سلام!

برای چت در واتس اپ بر روی گزینه پشتیبانی کلیک نمایید و یا درصورت تمایل می توانید به آدرس info@Bohlerco.com  ایمیل ارسال نمایید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟